Wie zijn wij

Onze gemeente bestaat uit mensen die het verlangen hebben Jezus te volgen. De Bijbel zien wij als het Woord van God en is de richtlijn in ons eigen en gemeenteleven. Als volgelingen van Jezus leggen we ons eigen leven af en geven we Hem de regie in ons leven. Vervolgens willen we leven zoals Jezus ons leert. Wij dopen mensen volgens de, in onze ogen, Bijbelse volwassendoop door onderdompeling. Ook strekken we ons uit naar de doop in de Heilige Geest en de gaven die Hij geeft.

Tijdens de dienst hebben we kinderopvang voor de kleinsten en kinder-en tienerdiensten tot 16 jaar. De jeugd komt op een ander tijdstip bij één van de leiders thuis bij elkaar.

Door de weeks komen we samen in kringgroepen op verschillende adressen. Op deze avonden treft u alle aspecten van het gemeenteleven aan; zoals ontmoeting, voorbede, studie, pastorale zorg enz. Eens in de maand hebben we straatevangelisatie. Ook hebben we een sterke visie voor zending.

Iedereen is welkom in de samenkomsten en als u lid wil worden van onze gemeente kunt u dat melden bij één van de oudsten. Wij hebben op dit moment een team van drie oudstenechtparen:

  • Frank & Marijke den Blaauwen
  • Daniel & Anja de Zwart
  • Faramarz & Mahnaz Khoshchin
Deze kunt u aanspreken tijdens de dienst.