ANBI beschikking

Pinkstergemeente Morgenstond Schiedam is per 1-1-2008 door een beschikking van de belastingdienst voor onbepaalde tijd aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). Hieronder de volgende punten overeenkomstig de vereisten van de belastingdienst. Pinkstergemeente Morgenstond Schiedam voldoet met de publicatie van deze gegevens aan de door de overheid gestelde voorwaarden voor een ANBI.

 • Naam: Pinkstergemeente Morgenstond Schiedam
 • Fiscaal Nummer: 8186.45.817

Contactgegevens
 • Pinkstergemeente Morgenstond Schiedam
 • Postbus 4308
 • 3102 GE SCHIEDAM
 • Email: info@pgmschiedam.nl
Bestuursleden
Het bestuur bestaaat uit de oudsten-echtparen. Dit zijn:
 • DaniĆ«l en Anja de Zwart
 • Frank en Marijke den Blaauwen
Beleidsplan/Doelstelling
 • Het instandhouden van het Kerkgenootschap
 • Steunen van de gemeenteleden in Woord en daad
 • Ondersteunen van zendelingen die door ons zijn uitgezonden
Beloningsbeleid

Het werk in de gemeente wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Hier staat geen beloning tegenover.

Fondsen

De inkomsten van de gemeente komen uit de wekelijkse collecte en vrijwillige giften, die overgemaakt worden op de bankrekening van de gemeente.

Activiteiten
 • Zondagse samenkomsten
 • Zondagsschool
 • Huiskringen
 • Evangelisatie
 • Zending
 • Diakonaal werk
Overzicht uitgaven en inkomsten boekjaar 01-01-2018 - 31-12-2018
Categorie Uitgaven Inkomsten
Zending/Evangelisatie 16.688,95
Huisvesting 16.021,92
Diakonie 2.800,04
Overige kosten (zondagsschool, geluid, etc) 11.163,24
Inkomsten (giften, collecte) 56.396,09
Totaal 46.674,15 56.396,09
Positief saldo 9.721,94

Verslag activeiten over 2018

Zendelingen zijn ondersteund. De gebruikelijke kerkactiviteiten, zoals de zondagse samenkomsten met nevendiensten (zondagsschool, tiener en jeugd bijeenkomsten, kringsamenkomsten, bijbelstudies, etc.) hebben plaatsgevonden. Zorg voor zieken en minderbedeelden heeft ook plaatsgevonden.